БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Төгсөгчид


2019-2020 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургууль нь төгсөлт хийгээгүй.2014-2015 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургууль нь төгсөлт хийгээгүй.