Гадаад харилцааны алба


•    Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаарх мэдээллээр цаг алдалгүй хангах, суралцагсдыг хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулах,зуучлах

•    Ахлах ангийн сурагчдад гадаадын их дээд сургуульд суралцахад зөвлөгөө өгөх, туслах,үйлчилгээ үзүүлэх.

•    Олон улсын боловсролыг дэмжих хөтөлбөр, олон нийтийн байгууллагууд,сургууль багш нартай холбоо тогтоон хамтран ажиллах, сургалтын шинэлэг технологийн талаарх мэдээллээр хангах.

•    Гадаад багш нартай холбоо тогтоох, урьж ажиллуулах тэдэнтэй холбогдсон үйлчилгээ, хөөцөлдөх ажлыг зохион байгуулах

•    Багш сурагч солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг бүрэн дунд сургууль