Scroll Top

ОЮУНЛАГ ДУГУЙЛАН

Сурагчдынхаа сонирхол авьяас чадварыг дэмжин хөгжүүлэх чиглэлээр дараах үндсэн 5 багц, 68 нэр төрлийн дугуйлангийн сургалтууд явагддаг.Сурагчид үнэ төлбөргүйгээр хамрагдана. Үүнд:

  1. Спорт урлагийн авьяасыг дэмжих дугуйлангууд
  2. Мэдээллийн технологийн мэдлэг дадлага урчадварыг дээшлүүлэх дугуйлангууд
  3. Гадаад хэлний боловсролыг дээшлүүлэх дугуйлангууд
  4. Шинжлэх ухааны мэдлэгийг дэмжих дугуйлангууд
  5. Өөрийгөө илэрхийлэх илтгэх ур чадварыг хөгжүүлэх дугуйлангууд

Анги