Scroll Top
БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Сургалтын хөтөлбөр

Бага боловсрол

Оюунлаг сургуулийн бага боловсролын хөтөлбөр нь 6-10 насны сурагчдад зориулсан үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр , “Singapore education primary program”  гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд : Математик, Монгол хэл , Хүн орчин , Хүн байгаль ,  Биеийн тамир 

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: Математик Сонгон, STEAM , Мэдээлэлзүй , AR /Augmented reality/ , VR /Virtual reality/ , Зураг , Дуу хөгжим

“Singapore education program”: Smart mathematics , Англи хэл


Дунд боловсрол

Оюунлаг сургуулийн дунд боловсролын хөтөлбөр нь 11-15 насны сурагчдад зориулсан үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр , “Singapore education primary program”  гэсэн  хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд : Математик, Монгол хэл , Үндэсний бичиг , Уран зохиол , Монголын түүх, Эрүүл мэнд, Газар зүй , Биеийн тамир, Нийгмийн ухаан

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: STEAM , Мэдээлэлзүй , Геометр , Хими , Физик , Биологи , Хятад хэл, VR /Virtual reality/

“Singapore education program”: Science , Англи хэл ,Технологи /3D sowftwares and printing/

 


Ерөнхий боловсрол

Оюунлаг сургуулийн ахлах ангийн ерөнхий боловсролын хөтөлбөр нь 16-18 насны сурагчдад зориулсан үндэсний хөтөлбөр , сургуулийн нэмэлт хөтөлбөр , “Singapore education program”  гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Үндэсний хөтөлбөрийн хичээлүүд :Монгол хэл , Үндэсний бичиг , Уран зохиол , Математик , Монголын түүх, Эрүүл мэнд, Газар зүй , Биеийн тамир, Нийгмийн ухаан 

Сургуулийн өөрийн хөтөлбөр: STEAM , Мэдээлэлзүй , Геометр , Хими , Физик , Биологи , Хятад хэл, Технологи-Зурагзүй

“Singapore education program”: Англи хэл, SAT болон   IELTS , TOEFL шалгалтын бэлтгэл