Сурах бичиг

Оюунлаг сургуулийн  сурах бичгийг тухайн анги дээр нь дарж ороод үзнэ үүХэрэв тухайн сурах бичиг дээр дараад нээгдэхгүй бол сурах бичгийг худалдаж авах шаардлагатайг анхаарна уу. 

Анги Сурах бичиг Номны үнэ
1 Fariyland starter PB MNT 28,500
1 Fariyland starter AB MNT 25,000
1 HW HW MNT 8,000
2 Fairyland 2 PB MNT 28,500
2 Fairyland 2 AB MNT 25,000
2 Fairyland 2 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
2 HW HW MNT 8,000
3 Fairyland 3 PB MNT 28,500
3 Fairyland 3 AB MNT 25,000
3 Fairyland 3 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
3 HW HW MNT 8,000
4 Fairyland 4 PB MNT 28,500
4 Fairyland 4 AB MNT 25,000
4 Fairyland 4 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
4 HW HW MNT 8,000
5 Fairyland 5 PB MNT 28,500
5 Fairyland 5 AB MNT 25,000
5 Fairyland 5 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
5 HW HW MNT 8,000
6 On Screen 1 SB MNT 42,000
6 On Screen 1 Workbook & Grammar MNT 36,500
7 On Screen 2 SB MNT 42,000
7 On Screen 2 Workbook & Grammar MNT 36,500
8 On Screen 3 SB MNT 42,000
8 On Screen 3 Workbook & Grammar MNT 36,500
9 On Screen B1 SB MNT 42,000
9 On Screen B1 Workbook & Grammar MNT 36,500
10 On Screen B1+ SB MNT 42,000
10 On Screen B1+ Workbook & Grammar MNT 36,500
11 On Screen B2 SB MNT 42,000
11 On Screen B2 Workbook & Grammar MNT 36,500

 

Бэлтгэл

1-р анги        2-р анги        3-р анги        4-р анги
5-р анги         6-р анги        7-р анги       8-р анги
9-р анги       10-р анги       11-р анги       12-р анги

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль