Scroll Top
БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Сурах бичиг

Төгсөх 12-р ангийн сурагч нь өөрийн ЭЕШ өгөх хичээлийн дагуу өөрийн номыг сургуулиас гадуур худалдаж авна.
Анги Сурах бичиг /1-4/ Номны үнэ
1 Fariyland starter PB MNT 28,500
1 Fariyland starter AB MNT 25,000
1 HW HW MNT 8,000
2 Fairyland 2 PB MNT 28,500
2 Fairyland 2 AB MNT 25,000
2 Fairyland 2 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
2 HW HW MNT 8,000
3 Fairyland 3 PB MNT 28,500
3 Fairyland 3 AB MNT 25,000
3 Fairyland 3 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
3 HW HW MNT 8,000
4 Fairyland 4 PB MNT 28,500
4 Fairyland 4 AB MNT 25,000
4 Fairyland 4 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
4 HW HW MNT 8,000
Анги Сурах бичиг /5-11/ Номны үнэ
5 Fairyland 5 PB MNT 28,500
5 Fairyland 5 AB MNT 25,000
5 Fairyland 5 Vocab & Grammar SB MNT 20,500
5 HW HW MNT 8,000
6 On Screen 1 SB MNT 42,000
6 On Screen 1 Workbook & Grammar MNT 36,500
7 On Screen 2 SB MNT 42,000
7 On Screen 2 Workbook & Grammar MNT 36,500
8 On Screen 3 SB MNT 42,000
8 On Screen 3 Workbook & Grammar MNT 36,500
9 On Screen B1 SB MNT 42,000
9 On Screen B1 Workbook & Grammar MNT 36,500
10 On Screen B1+ SB MNT 42,000
10 On Screen B1+ Workbook & Grammar MNT 36,500
11 On Screen B2 SB MNT 42,000
11 On Screen B2 Workbook & Grammar MNT 36,500