Дэвтэр

12 хуудас элементийн дэвтэр – 350₮
12 хуудас дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 350₮
24 хуудас тууш шугамтай дэвтэр – 600₮
24 хуудас дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 600₮
36 хуудас тууш шугамтай дэвтэр – 750₮
36 хуудас дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 750₮
48 хуудас тууш шугамтай дэвтэр – 950₮
48 хуудас дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 950₮
60 хуудас тууш шугамтай дэвтэр – 1150₮
60 хуудас дөрвөлжин шугамтай дэвтэр – 1150₮
Зургийн дэвтэр – 1550₮
Нотны дэвтэр – 1200₮
5C дэвтэр – 1000₮
Writing book/Англи хэл/ – 7000₮
Биеийн тамирын уут – 8000₮

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль