Scroll Top

Мэдээллийн технологийн хичээлийг өөрийн сургуулийн үндсэн хөтөлбөрөөр 3-12-р ангиудад орно. Энэхүү хөтөлбөр нь блокон кодчилол, програмчлалын үндэс , обьект хандалт програмчлал, веб болон мобайл хөгжүүлэлт,мульт медиа технологи, график дизайны үндсэн агуулгуудаас бүрддэг.