滚动顶部
IMG_0264
2021-2022 оны хичээлийн жилд Оюунлаг сургуулийн 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бэлтгэл ангийн цахим ярилцлагын хариу 2021-03-30-д илгээгдэж тэнцсэн сурагчдын бүртгэл 4 сарын 1-д халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахин явагдлаа.
Ярилцлагад тэнцсэн 128 сурагчдаас 117 сурагч тухайн өдөр бүртгэлээ баталгаажуулсан. Үлдсэн 11 сурагчийн орон тоон дээр хүлээлгийн жагсаалтын 20 сурагчаас эхний 11 сурагч сонгогдож элсэн суралцах эрхээ 4 сарын 2-д баталгаажуулснаар бэлтгэл ангийн бүртгэл амжилттай өндөрлөлөө.
Оюунлаг сургуулийн бэлтгэл бүлэгт элсэн суралцах болсон нийт сурагчдадаа сурлагын өндөр амжилт хүсье

发表评论取消