滚动顶部
%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%87%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d1%8d%d0%b3-%d3%a9%d0%b4%d3%a9%d1%80-5
最近添加的新闻
最热门新闻

Сурагчийн нэг өдөр

Оюунлаг дунд сургууль

СУРАГЧИЙН НЭГ ӨДӨР

ОЮУНЛАГ бүрэн дунд сургууль Монголын багш нарын 48 дахь өдрийг тохиолдуулан “СУРАГЧИЙН НЭГ ӨДӨР” арга хэмжээг 2014.10.03-ны өдөр зохион байгууллаа.  Энэ өдөр сургуулийн захирлаас эхлэн хичээлийн эрхлэгч болон бүх багш нарыг сурагчид орлон, харин багш нар сурагчийн “дүрд хувирав”. Бүх хичээлийг “Сурагч багш” нар маань болох 10, 11-р ангийн нийт 71 сурагч гарамгай сайн хичээлээ заалаа.   Сургуулийн захирлаар 11б ангийн сурагч Түвшинсайхан, Сургалтын менежерээр 11а ангийн сурагч Хүслэнцэцэг нар ажиллаж сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа дотоод хэв журманд хяналт тавин ажиллаа.

 

发表评论