滚动顶部
%d0%be%d1%8e%d1%83%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b3-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%87%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d1%8d%d1%80%d2%af%d2%af%d0%bb-%d0%bc
最近添加的新闻
最热门新闻

“ОЮУНЛАГ” СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

“ОЮУНЛАГ” СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2015-2016 оны хичээлийн жилд Оюунлаг бүрэн дунд сургуулийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан “ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД” хөтөлбөрийн хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулав. Үүнд:

1. 15-р хорооны өрхийн эмнэлэгтэй хамтран бага ангийн сурагчдыг эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт хамруулж  вакцинжуулалтанд 98.4%-ын гүйцэтгэлтэйгээр  орууллаа.

2. “ТОД ЭЙЧ” хүүхдийн өсөлтийн клиник эмнэлэгтэй сурагчдынхаа бие бялдрын хөгжил,өсөлт бойжилтын хэвийн ажиллагаанд үзлэг оношлогоо хийх, хүүхэд багачуудад зориулсан сургалтуудыг зохион байгуулах,эцэг эх асран хамгаалагчдад зохих зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх ажлыг хийж хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулав.

发表评论