滚动顶部
%d0%be%d1%8e%d1%83%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b3-%d0%b1%d2%af%d1%80%d1%8d%d0%bd-%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b4-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-2012-2013-%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b6
最近添加的新闻
最热门新闻

ОЮУНЛАГ БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН 2012-2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХЭСГЭЭС

 / Тайлангаас хэсэглэн  оруулав./

 2012-2013 оны хичээлийн жилийн  зорилт нь:

  1. Байгууллагын 2009-2020 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сургалтын чанарыг дээшлүүлэх     

  1. Сургалтын дидактикийн орчинг сайжруулах,санхүүгийн найдвартай байдлыг хангах замаар сургуулийн тохилог орчинг бүрдүүлэх

  1. Сурагчдын авьяас билгийг хөхүүлэн дэмжих, нийгэмших үйл явцыг дэмжих хөтөлбөр, “Оюунлаг боловсрол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах.

Манай эрдмийн хамт олон энэ хичээлийн жилд 582 сурагч 43 багш, үйлчилгээний 10 ажилтантайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна. Өнөөдөр манай багш нарын бүрэлдхүүнд МУГ багш-1, БТА-13, мэргэшлийн зөвлөх зэрэгтэй багш-3, тэргүүлэх зэргийн багш-4, арга зүйч багш 11 ажиллаж сургалтын чанарыг  өндөр төвшинд хангаж ирлээ.

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн болон анги танхим

2007 оноос эхлэн сургуулийнхаа 800 хэрэглэгч бүхий серверийг ДАТА сом дээр байршуулж www.oyunlag.edu.mn вэб сайтыг нээж өндөр хурдтай WIRELESS -ыг чөлөөтэй нэвтрүүлснээр багш сурагчид маань бүхий л мэдээлэл, хичээл сургалтын явц, гэрийн даалгавар, дугуйлангийн сургалтын цахим хичээлүүдийг  үзэх боломжтой болсон юм. 

ВЭБ ХУУДСЫН ТАНИЛЦУУЛГА: 

Багш сурагчдын нэвтрэх хэсэг

Хичээлийн хуваарь

Дугуйлангуудын цахим хичээлийн орчин:

Видео хичээл:

Гэрийн даалгаврын орчин

IQ хөгжүүлэх булан

Эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгөх булан

Сурагчдад зөвлөгөө өгөх булан

发表评论