滚动顶部
蒙古乌布市BZD 18区

Мэдээлэл

奥云拉格新闻

2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид болон шинээр элсэн орсон сурагчдын эцэг эхчүүдэд “Оюунлаг” сургуультай танилцах өдөр болно. Энэ өдөр та бүхэн сургуулийн үйл ажиллагаа болон сургалт хүмүүжлийн талаар асууж тодруулах боломжтой. 

 2020 оны 09 сарын 05-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу болно.  Үүнд: 

1а, 1б анги -11:00 цагт

1в, 1г анги -12:00 цагт

Шинэ элсэгчид – 13:00 цагт тус тус ирж, сургуультай танилцаарай. 

Жич: 

  1. Сургуультай танилцахаар ирэхдээ хүүхэд дагуулж ирэхгүй.
  2. Амны хаалт заавал зүүж ирэх
  3. Хөтөч багш биеийн халуун үзнэ.

发表评论取消