滚动顶部
%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%88-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82-%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%bb
最近添加的新闻
最热门新闻

举办小学教师培训。

 БАГА АНГИЙН БАГШ НАРЫН СУРГАЛТ 

ЕБС-ийг 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын хүрээнд сургалтын хөтөлбөр, нэгж хичээлийн боловсруулалтыг хийх үндсэн чиглэлээр нийслэлийн боловсролын газрын аргазүйч Уртнасан тус сургуулийн бага ангийн багш нарт зориулсан сургалтыг амжилттай явуулж өндөрлөлөө. 

Энэхүү сургалтаар хөтөлбөр боловсруулан үндсэн техник ажиллагаа, шат дараалал, үнэлгээний чиглэлүүдийг хэрхэн хийдэг талаар онолын болон практик сургалтыг зохион байгуулав. 

发表评论