滚动顶部
5%d1%81-%d1%85%d3%a9%d1%82%d3%a9%d0%bb%d0%b1%d3%a9%d1%80-%d0%b0%d0%bc%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%82%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%8d%d1%80%d1%8d%d0%b3%d0%b6%d1%81%d1%8d%d1%8d%d1%80
最近添加的新闻
最热门新闻

5С ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖСЭЭР…

Манай сургууль сурагчдаа шинжлэх ухааны мэдлэгтэй,  бие даасан  зөв хүн болж төлөвшихөд ихээхэн анхаарч,  сургалт хүмүүжлийн бүтээлч ажлуудыг  санаачлан хэрэгжүүлдэг билээ. Түүний нэг нь “Сайхан харилцъя”, “Сайтар төлөвлөе”,”Сайтар цэмбийлгэе”, “Хамгийн сайнаар нь хийе”,  “Сайн хэвшүүлье” гэсэн түлхүүр үг бүхий 5С цогц хөтөлбөр юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд  манай сургуулийн III-XI ангийн сурагч бүр төлөвлөлтийн дэвтэртээ өдөр бүрийн  ажлаа төлөвлөж,  дүгнэж бичиж байна.

Хүүхэд маргаашийн ажлаа өнөөдөр төлөвлөж сурснаар цаг хугацааг үр бүтээлтэй өнгөрөөж, бие даасан, хувийн зохион байгуулалттай, аливааг цаг хугацаанд нь амжуулдаг, хийдэг, бүтээлч иргэн болж төлөвшихөд илүү ач холбогдолтой юм.

ӨНӨӨДӨР СУРАЛЦАЖ, МАРГААШ МАНЛАЙЛЪЯ.

发表评论