滚动顶部
%d1%81%d0%b0%d0%b3%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d3%a9%d0%bc%d0%b1%d3%a9%d0%b3-%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d3%a9%d1%85%d3%a9%d1%80%d1%81%d3%a9%d0%b3-%d1%82%d1%8d%d0%bc%d1%86%d1%8d%d1%8d%d0%bd
最近添加的新闻
最热门新闻

“САГСАН БӨМБӨГ”-ИЙН НӨХӨРСӨГ ТЭМЦЭЭН

Сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, сагсан бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх, техник ур чадварыг сайжруулах, анги хамт олны эв нэгдлийг бэхжүүлэх зорилго дор 2023.11.02-2023.11.03-ы өдрүүдэд VI-XII ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.
智力学校教育办公室

发表评论