2004 он

  • Сургуулийнхаа барилгын шавыг тавих ёслол боллоо
  • Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулиудын аваргын хүндэт цом, өргөмжлөлийг 3 дахь удаагаа хүртлээ
  • 1 сард Дүүргийн математикийн олимпиадын аваргн цом, өргөмжлөл
  • 2 сард гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулиудын математикийн уралдааны бага ангийн аваргын цом, өргөмжлөл
  • 4 сард Хотын математикийн олипиадын 2-р байрын шагнал өргөмжлөл

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль