2002 он

  • 2002 оны 3-5-р саруудад математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг гарган, хот болон хөдөө орон нутгийн сургуулиудын багш нарт зориулсан 60 цагийн сургалт явуулав
  • Улаанбаатар хотын математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай бага ангиудын аваргын цом, өргөмжлөл хүртэв
  • 11 сард болсон хотын математикийн бага олимпиадад 2-р байр эзэлж, өргөмжлөл гардав
  • 12 сард математикийн төрөлжсөн цуврал олимпиадын хотын аваргын цом, өргөмжлөл хүртлээ

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль