Scroll Top
БЗД 18-р хороо, УБ хот Монгол улс

Сурагчдын Өөрөө Удирдах Зөвлөл

Сурагчдын Өөрөө Удирдах Зөвлөл

Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөл (СӨУЗ) нь Оюунлаг сургуулийн I-XII ангийн сурагчдын төлөөлөл болсон манлайлагч, шинийг эрэлхийлэгч, идэвх санаачилгатай сурагчдын өөрийн удирдлагын зөвлөл юм.

blocks-image-104
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-106
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-107
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-104 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-106 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-107 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-108 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-105 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader
blocks-image-109 (Demo)
Emerson Anderson
Delivery Leader