Үйлчилгээний алба

Сантехник, мужаан, цэвэрлэгч

•    Сургуулийн орчны эрүүл ахуй, цэвэрлэгээ, эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт,засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэнэ.

•    Цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, халаалтын системийн ашиглалт, цаг үеийн үйлчилгээг тогтмол хийх.

•    Сургуулийн шат, хонгил, коридор, бие засах газрын цэвэрлэгээг тогмол хуваарийн дагуу хийж орчны ариун цэврийг дээд зэрэгт байлгах үүрэгтэй.

Цайны газрын ахлах тогооч, туслах, бэлтгэгч, цэвэрлэгч

•    Сурагчдын үдийн хоол цайг СЗ-өөс батлагдсан чиглэлийн дагуу эрүүл ахуйн норм стандартыг баримтлан цаг хугацаанд нь чанартай бэлтгэн соёлтой үйлчилгээг үзүүлэх.                                                                                                                    •    Сурагчид багш нарт зориулсан хоолны чанар,нэр төрөлд онцгойлон анхаарч эрүүл цэвэр орчинг бүрдүүлж ажиллах.                                                                            •    Цайны газрын эд хөрөнгө, ашиглалт, хамгаалалтанд дээд зэргээр анхаарч ажиллахын зэрэгцээ ариутгал цэвэрлэгээг тогтмол хийх.                                                •    Сургуулийн шат, хонгил, коридор, бие засах газрын цэвэрлэгээг тогмол хуваарийн дагуу хийж орчны ариун цэврийг дээд зэрэгт байлгах үүрэгтэй.

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг бүрэн дунд сургууль