Хамгаалалтын алба

Тус сургуулийн барилгын бүрэн бүтэн байдал,гаднын болзошгүй халдлагаас найдвартай хамгаалах,хүүхэд,ажиллагсдын амгалан тайван орчин,аюулгүй байдлыг өдөр шөнийн 24 цагаар “Бамбай” Секьюрити сервис ХХК 2008 оноос эхлэн хамгаалалтандаа авсан болно.

Энэ нь Оюунлаг сургуулийн захиргаа “Бамбай” Секьюрити сервис ХХК-ны хооронд байгуулсан хамтын гэрээгээр зохицуулагддаг.

© 2020 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг бүрэн дунд сургууль