12-р анги

Бэлтгэл

1-р анги        2-р анги        3-р анги        4-р анги
5-р анги         6-р анги        7-р анги       8-р анги
9-р анги       10-р анги       11-р анги       12-р анги

Төгсөх 12-р ангийн сурагч нь өөрийн ЭЕШ өгөх хичээлийн дагуу өөрийн номыг сургуулиас гадуур худалдаж авна.

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль