Дүрэмт хувцас

Поло подволкны үнэ:

120 размер – ханцуйгүй: 23000₮, ханцуйтай: 27000₮
130 размер – ханцуйгүй: 23000₮, ханцуйтай: 27000₮
140 размер – ханцуйгүй: 23000₮, ханцуйтай: 27000₮
150 размер – ханцуйгүй: 25000₮, ханцуйтай: 29000₮
160 размер – ханцуйгүй: 25000₮, ханцуйтай: 29000₮
170 размер – ханцуйгүй: 25000₮, ханцуйтай: 29000₮
180 размер – ханцуйгүй: 27000₮, ханцуйтай: 31000₮
190 размер – ханцуйгүй: 27000₮, ханцуйтай: 31000₮
200 размер – ханцуйгүй: 27000₮, ханцуйтай: 31000₮

Ноосон цамцны үнэ:

120 размер – ханцуйгүй: 30000₮, ханцуйтай: 35000₮
130 размер – ханцуйгүй: 30000₮, ханцуйтай: 35000₮
140 размер – ханцуйгүй: 30000₮, ханцуйтай: 35000₮
150 размер – ханцуйгүй: 34000₮, ханцуйтай: 40000₮
160 размер – ханцуйгүй: 34000₮, ханцуйтай: 40000₮
170 размер – ханцуйгүй: 34000₮, ханцуйтай: 40000₮
180 размер – ханцуйгүй: 40000₮, ханцуйтай: 45000₮
190 размер – ханцуйгүй: 40000₮, ханцуйтай: 45000₮
200 размер – ханцуйгүй: 40000₮, ханцуйтай: 45000₮

© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Оюунлаг сургууль